Doctor Cover
دکتر ونوس صادقی | پزشکی
داکتاپپزشکیدکتر ونوس صادقی

دکتر ونوس صادقی

پزشکی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

مطب 1 دکتر ونوس صادقي
روستای جغتای
تجربه خود را از مراجعه به دکتر ونوس صادقی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.