وضعیت : عضو داکتاپ

دکتر مهروز ارشادی

دکترابیماریهای دهان و فک و صورت

شهر :کاشان

مقالات0
نظرات0
پاسخ ها0
داکتاپبیماریهای دهان و فک و صورتدکتر مهروز ارشادی
آدرس مراکز درمانیاین بخش شامل اطلاعات مراکز درمانی میباشد
درباره پزشک

| کاشان- خیابان بهشتی | یکشنبه عصرها 15-17 | 03615571244 | | بدون قرارداد

اطلاعات تماس
دیدگاه ها