داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپجراحی عمومیدکتر سیروس عباسی

دکتر سیروس عباسی

جراحی عمومی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر سیروس عباسی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.