داکتاپ
آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت
مطب 1 دکتر سيروس عباسي
مطب 1 دکتر سيروس عباسي
بوشهر-ابتداي خيابان بيسيم-ساختمان مهر
درباره پزشک
| بوشهر-ابتداي خيابان بيسيم-ساختمان مهر | شنبه يكشنبه سه شنبة وچهارشنبة ساعت ١٦ الي٢٢.دوشنبه وپنجشنبه مطب تعطيل است | ٠٧٧١٣٥٣٦٤٥٥ و٠٩٣٩٠١١٢٧٨٣ | | كليه بيمه ها
بهترین پزشکانجراحی عمومی