وضعیت : غیر عضو

دکتر سیدمحمدرضا نیک تبار

فوق تخصصجراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگیجراحی زیبایی

شهر :یزد

داکتاپجراحی پلاستیک و زیباییجراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگیدکتر سیدمحمدرضا نیک تبار
دیدگاه ها
اینجا محل درج سوال نیست لطفا اگر سوالی دارید به قسمت پرسش و پاسخ مراجعه کنید
پزشکان مرتبطپزشکان مرتبط پیشنهادی