Doctor Cover
داکتاپارتودانتیکس (ارتودنسی) دکتر محمود پورغزنین

دکتر محمود پورغزنین

ارتودانتیکس (ارتودنسی)

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

مطب 1 دکتر محمود پور غزنین
تقاطع بلوار محمودنژاد و خیابان عراقی،ساختمان شهرپزشکان،طبقه ششم
تجربه خود را از مراجعه به دکتر محمود پورغزنین و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.