Doctor Cover
داکتاپقلب کودکان (اطفال)دکتر سوده هوشمندی

دکتر سوده هوشمندی

قلب کودکان (اطفال)

اطلاعات و سوابق دکتر سوده هوشمندی

خدمات پزشک
اکو قلب اطفال اکو جنین مادرباردار

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

دکتر سوده هوشمندی در کلینیک بیمارستان امیرالمومنین سمنان
کلینیک بیمارستان امیرالمومنین سمنان
تجربه خود را از مراجعه به دکتر سوده هوشمندی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.