Doctor Cover
داکتاپزخم های دیابتیدکتر مجتبی زرین اقبال

دکتر مجتبی زرین اقبال

زخم های دیابتی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

مطب 1 دکتر مجتبی زرین اقبال
امیر آباد شمالی بالاتر از پمپ بنزین ک شهید خسروی مرکز روماتیسم ایران
تجربه خود را از مراجعه به دکتر مجتبی زرین اقبال و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.