وضعیت : عضو داکتاپ

دکتر مجتبی زرین اقبال

دکترازخم های دیابتی

شهر :تهران

مقالات0
نظرات0
پاسخ ها0
داکتاپزخم های دیابتیدکتر مجتبی زرین اقبال
آدرس مراکز درمانیاین بخش شامل اطلاعات مراکز درمانی میباشد
درباره پزشک

| امیر آباد شمالی بالاتر از پمپ بنزین ک شهید خسروی مرکز روماتیسم ایران | چهارشنبه ها 9الی11 | 88005141 و 88005142 و 88005143 | | تمامی بیمه ها

اطلاعات تماس
دیدگاه ها