Doctor Cover
دکتر مجتبی زرین اقبال | دکترا زخم های دیابتی | داکتاپ

شهر :تهران

دکتر مجتبی زرین اقبال

دکترازخم های دیابتی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت
درباره پزشک
| امیر آباد شمالی بالاتر از پمپ بنزین ک شهید خسروی مرکز روماتیسم ایران | چهارشنبه ها 9الی11 | 88005141 و 88005142 و 88005143 | | تمامی بیمه ها