وضعیت : عضو داکتاپ

دکتر الناز خیابانی

فوق تخصصخون و سرطان (آنکولوژی)

شهر :نیشابور

مقالات0
نظرات0
پاسخ ها0
داکتاپخون و سرطان (آنکولوژی)دکتر الناز خیابانی

دریافت مشاوره آنلاین

همین الان با دکتر الناز خیابانی به صورت آنلاین گفتگو کنید

گفتگوی آنلاین با دکتر الناز خیابانی(میانگین زمان پاسخگویی 12 ساعته)

0 تومان
آدرس مراکز درمانیاین بخش شامل اطلاعات مراکز درمانی میباشد
درباره پزشک

بیمارستان 22 بهمن و حکیم نیشابور

دیدگاه ها