داکتاپ
آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت
مطب 1 دکتر مهدی عبدلی
مطب 1 دکتر مهدی عبدلی
شیراز ، بولوار زند، روبروی بیمارستان شهید فقیهی (سعدی) مجتمع پزشکی شهر طبقه چهارم واحد13
درباره پزشک
متخصص اعصاب و روان ( بورد تخصصی روانپزشکی) فلوی کمیته سکسوال مدیسین (پزشکی جنسی)اتحادیه اروپا روان درمانگر - سکس تراپیست | شیراز ، بولوار زند، روبروی بیمارستان شهید فقیهی (سعدی) مجتمع پزشکی شهر طبقه چهارم واحد13 | 16-21 | 071-32344549 | | همکار بیمه های درمانی همکار پزشک خانواده شهری و روستایی
بهترین پزشکانروانپزشکی ( اعصاب و روان )