وضعیت : عضو داکتاپ

دکتر مهدی عبدلی

متخصصاعصاب و روان

شهر :شیراز

مقالات0
نظرات0
پاسخ ها0
داکتاپاعصاب و رواندکتر مهدی عبدلی
آدرس مراکز درمانیاین بخش شامل اطلاعات مراکز درمانی میباشد
درباره پزشک

متخصص اعصاب و روان ( بورد تخصصی روانپزشکی) فلوی کمیته سکسوال مدیسین (پزشکی جنسی)اتحادیه اروپا روان درمانگر - سکس تراپیست | شیراز ، بولوار زند، روبروی بیمارستان شهید فقیهی (سعدی) مجتمع پزشکی شهر طبقه چهارم واحد13 | 16-21 | 071-32344549 | | همکار بیمه های درمانی همکار پزشک خانواده شهری و روستایی

اطلاعات تماس
دیدگاه ها