داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپقلب و عروقدکتر لیلا انوری

دکتر لیلا انوری

قلب و عروق

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر لیلا انوری و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.