داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپپزشکیدکتر مجید محبتی

دکتر مجید محبتی

پزشکی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر مجید محبتی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.