Doctor Cover
داکتاپپزشکی اجتماعیدکتر مجید رضازاده میراب

دکتر مجید رضازاده میراب

متخصصپزشکی اجتماعیطب پیشگیریتغذیه

اطلاعات و سوابق دکتر مجید رضازاده میراب

متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی
خدمات پزشک
چکاپ،تغذیه،پیشگیری از سرطان ها

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

کلینیک طب پیشگیری و ارتقاء سلامت جامعه دکتر مجید رضازاده میراب
کلینیک طب پیشگیری و ارتقاء سلامت جامعه دکتر مجید رضازاده میراب
بلوار کشاورز خیابان کبکانیان بن بست فرگاه پلاک 14 واحد11 طبقه سوم کلینیک طب پیشگیری و ارتقاء سلامت جامعه
تجربه خود را از مراجعه به دکتر مجید رضازاده میراب و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.