داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپپزشکیدکتر عماد یعقوبی

دکتر عماد یعقوبی

پزشکی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر عماد یعقوبی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.