وضعیت : عضو داکتاپ

دکتر نوشین جهرمی زاده

متخصصزنان و زایمان

شهر :اصفهان

مقالات0
نظرات0
داکتاپزنان و زایماندکتر نوشین جهرمی زاده
آدرس مراکز درمانیاین بخش شامل اطلاعات مراکز درمانی میباشد
درباره پزشک

| اصفهان تقاطع خیابان هشت بهشت شرقی و خیابان حمزه طبقه فوقانی بانک صادرات ساختمان هفت اسمان طبقه اول واحد دو زنگ شماره ۱۲ | شنبه تا سه شنبه ازساعت 16-19 | 03132662983 | | تامین اجتماعی نیروی مسلح خدمات درمانی

اطلاعات تماس
دیدگاه ها