وضعیت : غیر عضو

دکتر محمدحسین حسامی رستمی

متخصصجراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگی

شهر :ساری

داکتاپجراحی پلاستیک و زیباییجراحی پلاستیک و ترمیمی و سوختگیدکتر محمدحسین حسامی رستمی
دیدگاه ها
اینجا محل درج سوال نیست لطفا اگر سوالی دارید به قسمت پرسش و پاسخ مراجعه کنید
پزشکان مرتبطپزشکان مرتبط پیشنهادی