وضعیت : عضو داکتاپ

دکتر مهنوش فروغی

فوق تخصصجراحی قلب و عروق

شهر :تهران

مقالات0
نظرات0
پاسخ ها0
داکتاپجراحی قلب و عروقدکتر مهنوش فروغی
آدرس مراکز درمانیاین بخش شامل اطلاعات مراکز درمانی میباشد
درباره پزشک

| بیمارستان مدرس | شنبه و سه شنبه ۴-۲ | 22074090-7 | | موارد مورد قبول بیمارستان

اطلاعات تماس
دیدگاه ها