داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپطب سنتیدکتر معصومه السادات کابلی فرشچی

دکتر معصومه السادات کابلی فرشچی

طب سنتی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر معصومه السادات کابلی فرشچی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.