داکتاپ
Doctor Cover
دکتر محمود سلیمانی | متخصص پریو دانتیکس | داکتاپ

شهر :شیراز

دکتر محمود سلیمانی

متخصصپریو دانتیکس

Doctor Chat Cover
گفتگوی متنی با دکتر محمود سلیمانی

در هر مکان و زمانی، سوالات پزشکی خود را به صورت آنلاین بپرسید و در کمتر از 12 ساعت پاسخ خود را دریافت کنید. گفتگوی شما تا رسیدن قطعی به جواب ادامه خواهد داشت. در صورت عدم پاسخگویی پزشک، وجه شما به طور کامل بازگشت داده خواهد شد.در صورت عدم پاسخگویی پزشک، وجه شما به طور کامل بازگشت داده خواهد شد.

هزینه مشاوره آنلاین متنی0 تومان
آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت
مطب 1 دکتر محمود سلیمانی
مطب 1 دکتر محمود سلیمانی
تقاطع 20متری و معدل_مجتمع سال _واحد50300032340234
درباره پزشک
| تقاطع 20متری و معدل_مجتمع سال _واحد503 | | 32340234 | |