داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپپزشکیدکتر عنایت اله اکبری

دکتر عنایت اله اکبری

پزشکی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر عنایت اله اکبری و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.