داکتاپ
آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت
مطب 1 دکتر کریم دلاوری
مطب 1 دکتر کریم دلاوری
شیراز بلوار آزادی روبروی بابا کوهی ساختمان بهار واحد 107132291645
درباره پزشک
متولد 1352 در شیراز ورود به دانشکده پزشکی شیراز1370 اتمام 1377 خدمت در مناطق محروم بوانات 88 ماه 1386 شروع دستیاری کودکان 1389 شروع ضریب کا در شهر گراش و 60 ماه حضور شبانه روزی مراقبت ودرمان بیش از هزار نوزاد بدحال و نارس در بخش مراقبت های ویژه نوزادان در منطقه دور از دسترس جنوب استان . برنامه این ماه http://delavarik.com/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%b1-95-%d9%85%d9%86/ ربات تلگرامی Drdelavareeatfal | شیراز بلوار آزادی روبروی بابا کوهی ساختمان بهار واحد 1 | http://delavarik.com/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%b1-95-%d9%85%d9%86/ | 07132291645 | | اجتماعی خدمات درمانی طرح پزشک خانواده
بهترین پزشکانبیماریهای کودکان