داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپجراحی قلب و عروقدکتر حمیرا بیات

دکتر حمیرا بیات

جراحی قلب و عروق

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر حمیرا بیات و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.