وضعیت : غیر عضو

دکتر عبدالوهاب مقدم دیزج هریک

متخصصپزشکی فیزیکی و توانبخشی

شهر :تبریز

داکتاپطب فیزیکی و توانبخشی و ورزشیپزشکی فیزیکی و توانبخشیدکتر عبدالوهاب مقدم دیزج هریک
دیدگاه ها
اینجا محل درج سوال نیست لطفا اگر سوالی دارید به قسمت پرسش و پاسخ مراجعه کنید
پزشکان مرتبطپزشکان مرتبط پیشنهادی