داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپپزشکیدکتر محمدباقر حسن زاده

دکتر محمدباقر حسن زاده

پزشکی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر محمدباقر حسن زاده و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.