Doctor Cover
داکتاپجراحی کبد، پانکراس، مجاری صفراویدکتر عبدالحمید چاوشی خامنه

دکتر عبدالحمید چاوشی خامنه

جراحی کبد، پانکراس، مجاری صفراوی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبتدکتر عبدالحمید چاوشی خامنه
در شبکه های اجتماعی دنبال کنید


تجربه خود را از مراجعه به دکتر عبدالحمید چاوشی خامنه و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.