وضعیت : عضو داکتاپ

دکتر یگانه صادقی دودران

متخصصزنان و زایمان

شهر :اردبیل

مقالات0
نظرات0
داکتاپزنان و زایماندکتر یگانه صادقی دودران

دریافت مشاوره آنلاین

همین الان با دکتر یگانه صادقی دودران به صورت آنلاین گفتگو کنید

گفتگوی آنلاین با دکتر یگانه صادقی دودران(میانگین زمان پاسخگویی 12 ساعته)

0 تومان
آدرس مراکز درمانیاین بخش شامل اطلاعات مراکز درمانی میباشد
درباره پزشک

فارغ التحصيل از دانشگاه علوم پزشكي اروميه بورد تخصصي زنان و زايمان 1390-1394 بيمارستان ولايت گرمي 1394 تاكنون بيمارستان سبلان اردبيل | پشت بيمارستان امام خميني مجتمع بزرگ پزشكان طبقه دوم واحد 67 | شنبه تا چهارشنبه 16:30 الي 20 | 04533233000 | بيمارستان سبلان تامين اجتماعي بيمارستان آرتا بيمارستان قائم | تامين اجتماعي خدمات درماني نيروهاي مسلح بانك ملي

اطلاعات تماس
دیدگاه ها