داکتاپ
آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت
مطب 1 دکتر بهرنگ شادلو
مطب 1 دکتر بهرنگ شادلو
یوسف آباد، نبش ۲۲، پلاک ۲، طبقه ۲00088724088
درباره پزشک
| یوسف آباد، نبش ۲۲، پلاک ۲، طبقه ۲ | شنبه تا چهارشنبه ۴ تا ۷ عصر | ۸۸۷۲۴۰۸۸ | | هیچ کدام
بهترین پزشکانروانپزشکی ( اعصاب و روان )