داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپداخلیدکتر مهناز محمدی کلیشادی

دکتر مهناز محمدی کلیشادی

داخلی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر مهناز محمدی کلیشادی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.