داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپروانپزشکی ( اعصاب و روان )دکتر سعید قاضی سعیدی

دکتر سعید قاضی سعیدی

روانپزشکی ( اعصاب و روان )

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر سعید قاضی سعیدی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.