داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپآلرژی و ایمونولوژیدکتر هدایت اکبری

دکتر هدایت اکبری

آلرژی و ایمونولوژی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبتگالری تصاویر دکتر هدایت اکبری

دکتر هدایت اکبری
در شبکه های اجتماعی دنبال کنید


تجربه خود را از مراجعه به دکتر هدایت اکبری و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.