داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپروانپزشکی ( اعصاب و روان )دکتر مطهره میردامادی

دکتر مطهره میردامادی

روانپزشکی ( اعصاب و روان )

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبتدکتر مطهره میردامادی
در شبکه های اجتماعی دنبال کنید


تجربه خود را از مراجعه به دکتر مطهره میردامادی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.