وضعیت : عضو داکتاپ

دکتر محمدكردگارى

متخصصروانپزشکی ( اعصاب و روان )

شهر :تهران

مقالات0
نظرات0
پاسخ ها0
داکتاپروانپزشکی ( اعصاب و روان )دکتر محمدكردگارى
آدرس مراکز درمانیاین بخش شامل اطلاعات مراکز درمانی میباشد
درباره پزشک

| تهران،يوسف آباد،ميدان گلها، بلوار گلها، نبش هشت بهشت با مظهری خواه،بالای داروخانه بهمن، طبقه سوم ،واحد ۸ | | ۸۸۰۲۹۰۵۴،۸۸۲۲۴۲۶۰ | |

اطلاعات تماس
دیدگاه ها