Doctor Cover
داکتاپپزشکی هسته ایدکتر مهدی حقیقت افشار

دکتر مهدی حقیقت افشار

پزشکی هسته ای

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

دکتر مهدی حقیقت افشار در بیماستان نمازی شیراز
شیراز، خیابان زند، میدان نمازی، مرکز آموزشی درمانی نمازی
تجربه خود را از مراجعه به دکتر مهدی حقیقت افشار و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.