Doctor Cover
دکتر آزاده جلال پور | فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم | داکتاپ

شهر :کرج

دکتر آزاده جلال پور

فوق تخصصغدد درون ریز و متابولیسم

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت
درباره پزشک
فوق تخصص غدد و متابولیسم بالغین دارای بورد فوق تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
خدمات پزشک
تشخیص و درمان بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم