وضعیت : غیر عضو

دکتر زینب جمشیدی

متخصصپزشکی فیزیکی و توانبخشی

شهر :رشت

داکتاپطب فیزیکی و توانبخشی و ورزشیپزشکی فیزیکی و توانبخشیدکتر زینب جمشیدی
دیدگاه ها
اینجا محل درج سوال نیست لطفا اگر سوالی دارید به قسمت پرسش و پاسخ مراجعه کنید
پزشکان مرتبطپزشکان مرتبط پیشنهادی