Doctor Cover

دکتر کتایون کاشانی

متخصصدندانپزشکی ترمیمی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت
درباره پزشک
استاديار دانشگاه دارای بورد تخصصی دارای سرتیفیکیت لیزر از WCLI عضو آکادمی دندانپزشکان زیبایی آمریکا | چهار راه گلسار -روبروي داروخانه شبانه روزي گلسار - ساختمان زكرياي رازي - طبقه پنجم | | 013-32116642 | |