Doctor Cover
داکتاپجراحی دکتر مهدی رشادی

دکتر مهدی رشادی

جراحی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر مهدی رشادی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.