Doctor Cover
دکتر مسلم ابوالحسن زاده | متخصص سایکوسوماتیک(طب روان تنی) | داکتاپ

شهر :اردبیل

دکتر مسلم ابوالحسن زاده

متخصصسایکوسوماتیک(طب روان تنی)

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت
درباره پزشک
| اردبیل-م سرچشمه - کوی طوی- ساختمان نوید-طبقه پایین | صبح ها11-14 عصرها 17-21 | 0451-2253038 | | تامین اجتمائی خدمات درمانی نیروهای مسلح ایران بانکها طلایی فرهنگیان -بنیاد شهید-قوه قضائیه