داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپآسیب شناسی (پاتولوژی)دکتر محمدعلی دانشمند

دکتر محمدعلی دانشمند

آسیب شناسی (پاتولوژی)

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر محمدعلی دانشمند و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.