داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپپزشکیدکتر داود مهدی پور آقاباقر

دکتر داود مهدی پور آقاباقر

پزشکی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر داود مهدی پور آقاباقر و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.