داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپپزشکیدکتر مسعود قاسمی میرزانق

دکتر مسعود قاسمی میرزانق

پزشکی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر مسعود قاسمی میرزانق و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.