Doctor Cover
داکتاپمغز و اعصابدکتر منصوره بابادی

دکتر منصوره بابادی

مغز و اعصاب

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت



گالری تصاویر دکتر منصوره بابادی



تجربه خود را از مراجعه به دکتر منصوره بابادی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.