داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپپزشکیدکتر خسرو فرهادی

دکتر خسرو فرهادی

پزشکی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبتدکتر خسرو فرهادی
در شبکه های اجتماعی دنبال کنید


تجربه خود را از مراجعه به دکتر خسرو فرهادی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.