داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپگوارش و کبددکتر فرزاد خلیلی

دکتر فرزاد خلیلی

دکتراگوارش و کبد

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبتفرزاد خلیلی
در شبکه های اجتماعی دنبال کنید


تجربه خود را از مراجعه به دکتر فرزاد خلیلی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.