Doctor Cover
داکتاپطب هوا وفضادکتر شهرام قیومی

دکتر شهرام قیومی

طب هوا وفضا

اطلاعات و سوابق دکتر شهرام قیومی

خدمات پزشک
هایپر باریک اکسیژن تراپی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

دکتر شهرام قیومی در بیمارستان بعثت
تجربه خود را از مراجعه به دکتر شهرام قیومی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.