داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپطب فیزیکی و توانبخشیدکتر مرتضی رحیمی اقدس

دکتر مرتضی رحیمی اقدس

طب فیزیکی و توانبخشی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر مرتضی رحیمی اقدس و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.