داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپقلب و عروقدکتر شعیب پاسخندی

دکتر شعیب پاسخندی

متخصصقلب و عروق

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر شعیب پاسخندی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.