Doctor Cover
داکتاپماماییمعصومه بازرگان راد

معصومه بازرگان راد

کارشناسمامایی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

مطب مامایی معصومه بازرگان راد
مطب مامایی معصومه بازرگان راد
قم، 45متری صدوق، نبش کوچه 53، درمانگاه شبانه روزی ابوریحان - همه روزه عصرها بجز روزهای تعطیل از ساعت 20-18
تجربه خود را از مراجعه به معصومه بازرگان راد و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.