داکتاپ
Doctor Cover
داکتاپقلب و عروقدکتر یوسف خالدی فر

دکتر یوسف خالدی فر

متخصصقلب و عروق

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

تجربه خود را از مراجعه به دکتر یوسف خالدی فر و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.