وضعیت : عضو داکتاپ

دکتر احمد شیخلو

فوق تخصصجراحی قفسه سینهجراحی قفسه صدری سینه

شهر :تبریز

مقالات0
نظرات0
پاسخ ها0
داکتاپجراحی قفسه سینهدکتر احمد شیخلو
آدرس مراکز درمانیاین بخش شامل اطلاعات مراکز درمانی میباشد
درباره پزشک

متخصص جراحی فوق تخصص توراکس | خیابان حافظ، کلینیک فوق تخصصی بیمارستان نور نجات | | | |

خدمات پزشک
جراحی های تیروئید ،ریه ،مری ،جراحی سرطانها وتوده های سینه
اطلاعات تماس
دیدگاه ها