Doctor Cover

دکتر ابوالفضل فقیهی

Ph.Dفیزیوتراپی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت
درباره پزشک
| زاهدان خیابان خیام روبروی داروخانه توحید ساختمان پزشکان دانش طبقه همکف | 16 الی 20 | 09398823971 - 05433411390 | کلیه بیمه ها | کلیه بیمه ها