Doctor Cover
داکتاپفیزیوتراپیدکتر ابوالفضل فقیهی

دکتر ابوالفضل فقیهی

فیزیوتراپی

آدرس مراکز درمانی و دریافت نوبت

مطب 1 دکتر ابوالفضل فقیهی
زاهدان خیابان خیام روبروی داروخانه توحید ساختمان پزشکان دانش طبقه همکف
تجربه خود را از مراجعه به دکتر ابوالفضل فقیهی و خدمات دریافتی بنویسید.
اینجا محل درج سوالات پزشکی نیست. به این منظور از قسمت مشاوره استفاده کنید.